Vattnet

2018-07-05 10:23:04

Info om åtgärder i vattenverket

Vattnet:

Avstängningen nattetid upphörde igår. 
Vi har ingen förklaring till förbrukningstopparna nattetid förra veckan.
Åtgärder som gjorts i vattenverket för att öka vattenproduktionen: Rengöring och backspolning manuellt av filtren. En del programeringsarbete av en filtersektion återstår. Produktionen i vattenverket är klart förbättrad men vi måste även fortsättningsvis tänka oss för när det gäller vattenförbrukning.
Ser några kommentarer om missfärgat vatten. Rådet är att spola mer. Råvattnet var helt klart nu på morgonen. Vattenprov uttaget igår 4/7.
 
 

Anders Bjkörkman

Tillbaka