Återrapport om vattnet

2018-06-20 16:07:41

En kortare resumé ges nedan ALLA kan hjälpas åt SPAR VATTEN!
Problemen började redan vid månadsskiftet april/maj. 
Vår entreprenör hade efter kontakter med leverantören av reningsutrustningen tagit 
ett vatten prov och skickat till leverantören för analys och rekommendation angående inställning av utrustningen. Vattenprovet visade 
att järnhalten på råvattnet var mycket högre än tidigare analyser. 
 
Vi har ju använt endast  det ”gamla borrhålet” efter installationen av reningsutrustningen förra sommaren. De två nya borrhålen hade 
ju lite hög järnhalt vid analyser tidigare. 

I början av maj ändrade vi om och tar vattnen endast från de nya borrhålen.
Kapaciteten på dom är på gränsen vid höga uttag. 
Vi har nu spolat rent och sugit rent det gamla borrhålet + att vi flyttat upp pumpen ca 1,5 meter. Det borrhålet har vi nu som reserv 
ifall inte de övriga hålen klarar förbrukningstopparna. 

Tanken är att vi skall ta ett nytt vattenprov när vi ser vilka råvattenhål som vi skall/måste använda. 

Läckor osv: Onsdag den 16 maj stannade anläggningen på grund av låg nivå i reservoaren. Felsökningen startade dagen efter. 
På fredag den 18:e hittades en läcka inne på en fastighet på Svanstigen. Vattnet stängdes av till den fastigheten och läckan åtgärdades. 
Lördag den 26:e stannade anläggningen igen. Vi fick igång den efter att bytt några trasiga huvudsäkringar. Söndag 27:e hände samma sak 
igen. Nu gick säkringarna så fort vi satte i dem. Olssons El tillkallades och konstaterade att det var något kabelfel i marken.
av proppskåpet.
 
Lördag den 9 juni stannade anläggningen igen, låg nivå i reservoaren. Vi hade vattnet avstängt till och från under helgen och på måndag 
för att kunna fylla upp reservoaren. Felsökningen startade på tisdag. En läcka hittades inne på en fastighet på Falkstigen + att en tappkran 
var öppen på annan fastighet på Falkstigen. Ventilen till den läckande fastigheten stängdes. 

Efter dessa incidenter har det varit lugnt! 
SPAR VATTEN och KOLLA ER KOPPLINGAR OCH RÖR tänk på att plast åldras och solljuset sliter 
Tillbaka