Grovsopor 2018

2018-05-18 17:45:53

I skillnad mot föregående åt gäller följande för grovsopor på Kråknäsparkeringen

Hantering av grovavfall 2018

 

Som ett försök kommer vi att ändra hanteringen av grovavfall efter en överenskommelse med SUEZ.

 

·       Ingen budning behövs. Det innebär att ni inte behöver anmäla ert grovavfall till SUEZ.

·       SUEZ hämtar alla grovavfallsfraktioner tre gånger under säsongen, maj juli och september.

·       Allt grovavfall skall fraktas ned till Kråknäsparkeringen.

·       Det finns uppmärkta platser på Kråknäsparkeringen för respektive avfallsfraktion, metall, vitvaror, brännbart och elektronik.

 

Vad är grovavfall?

Generellt kan man säga att grovavfall är sådant man tar med sig när man flyttar såsom möbler, hemelektronik osv. Även vitvaror räknas som grovavfall.

 

All felsortering innebär en merkostnad för föreningen som drabbar alla i förlängningen genom avgiftshöjningar.

 

På Hudiksvalls kommuns hemsida finns mer information angående avfallshantering.

 

Byggnadsmaterial är absolut inte grovavfall men det går bra att lämna det på Ulvbergets återvinningsstation i Hudiksvall utan kostnad.

 

Styrelsen

Tillbaka