Årskort Byhedsjön

2008-08-04 12:38:43

Sista försäljningsdag av årskort är den 1 sep.
Sista försäljningsdag för årskort i Byhedsjön är Lördag den 1 sep.Därefter gäller bara köp av dagkort.
Föreningen har 40 st medlemmar till dags datu.Lennart Sundberg
Tillbaka