Vattenverket

2017-10-26 12:32:25

Idag torsdag arbetar vi i vattenverket och rengör bassängen Ha överseende med stopp och missfärgningar . Det är nödvändigt att vi i bland rengör och håller efter !
Tillbaka