Styrelsemöte

2017-09-03 13:21:39

En kort rapport från sommarens sista styrelsemöte ges nedan i punktform
  • Ekonomiskt följer vi den budget som stämman fastställde
  • Arbetsgruppen rörande avfallsfrågorna har inlett sitt arbete o bla tittat på hur Söderhamns kommun löser detta "problem"
  • Många uppskattande tillrop till arrangemanget vid Lyskvällen , ett kommande nyttt arrangemang?
  • Styrelsen kommer att försöka förnya arbetet med ombud / stig / väg , kallelse till arbetsdagar kommer att ske våren 2018
  • I samarbete med jakt och villtvårdare på Långvinds Bruk ska vi försöka hålla nere antalet grävlingar och älgar 
  • Föreningen ansöker om ytterligare vägbidrag då vi har flera fastboende på stigar som tidigare inte ingått i ansökan
  • Planer för Martas stuga diskuteras 
  • Flera försäljningar av tomter är positivt då detta generara mer intäkter till LSF
  • En del reaktioner på att stänga gäsboken har kommit men vi uppmanar er att komma med direktmail eller telefon till någon i styrelsen om ni har frågor
  • Butiken 2018 kommer att drivas av Mikael Pettersson vilket vi hälsar med glädje
Tillbaka