Rapport fr årsstämman

2017-07-24 10:05:00

100 personer deltog i årets stämma Här följer en punktvis sammanfattning av besluten
  • Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens arbete 2016/17 inkl vintervattenprojeket som granskats av revisorerna
  • Stämman beslutade att i stort sett hålla avgifterna på samma nivå kommande år viss justering sker mellan de olika Gemensamhetsanläggningingarna
  • En arbetsgrupp bestående av Jan Evaldsson  Anders Bystedt , Lars Öberg och Hans Westelius tillsattes för att i samverkan med Hudiksvalls kommun "lösa frågan om avfallshantering " inom Långvinds samfällighet . Kommunen kunde inte berätta hur vi ska lösa det sorterade avfallen fr v 46 . Man visade öven en ny utredning äver de stigar som INTE kan anpasssas respektiv de som måste anpassas till de STORA fordon som upphandlats för sophömtningen . Evnyordning får beslutas på en ev. extra stämma under våren 2019
  • Motionerna behandlades i enlighet med styreslens förslag till beslut.
  • Ny styrelse valdes Anders Kjällman , Sven Sjöberg  Gösta Strömgren och  Jan Evalssom omvaldes och Fredrik Berglund och Mats Ekman nyvaldes 
  • Revisorer är Anders Järnkrok och Jan Linnersand med Tord Karlsson och Elisabet Hoeflich som suppleanter 
  • Ta kontakt  med styrelsen om Du vill få en fråga diskuterad
  • Styrelsen nästa möte blir den 3 /9 . 
  • Efter mötet konstituerade sig  styrelsen och ny sekreterare är Lisa Holst,  Ejderstigen 19.
Tillbaka