Vattenverket

2017-06-18 21:10:41

Nu byter vi filter

Arbetet med byte av reningsutrustning påbörjas måndag 19 juni på morgonen.

Planen är att det skall vara slutfört torsdag 22 juni.

Vissa efterarbeten kan komma att genomföras under vecka 26.

Under arbetets gång kan vattentrycket variera och reningsgraden kommer inte att vara den bästa.

 

Vi vädjar till alla att vara sparsamma med vattenuttagen under montagetiden.

 

Vid frågor kontakta Anders Björkman 070-289 95 48

 

Tillbaka