Styrelsemöte

2017-05-07 14:39:00

LSF styrelse hade sammanträde i dag nedan återfinns delar av beslutspunkterna från mötet
  • Prel bokslut presenteras för revisorerna i veckan , Budget hålls nästan och vi redovisar ettt överskott på ca 275  något under budgeterat resultat. 
  • Tennis ansvarig är fortf Kurt Jansson , Thomas Westlund övertar endast tennisskolan
  • Vi kommer att "sopa" stigar och vägar med hjälp av Pelles Enrtreprenad
  • Avfallscontainers och plast plåt conatiners är på plats . Beställning av grovsopor får göras till SUEZ
  • Under midsommaraftonen tillfrågas MIkael om musik / disco
  • Styrelsen har fått fråga fr POSTNORD om att  "göra postlådorna med överskådliga  och enhetligare placering och uppdelning mellan fastboende / sommarboende
  • Den 1 juli  kl 1000 inbjuder styrelsen till "städa området dag" mer information kommer.
  •  Valberedningen efterlyser kandidater till styrelsen
  • 31 maj är sista dag för att lämna motioner till årets stämma , en har inkommit redan

Tillbaka