LOPPIS

2008-07-17 18:14:25

Var? Vid sommarbutiken
Nu på lördag, 19 juli, mellan kl. 10 - 15 anordnas "loppis" vid sommarbutiken.
Välkomna!

Björn Bergström
Tillbaka