Grudvattnet

2017-05-03 12:20:55

Artikel fr Huiksvalls kommun. Påminner alla om att inte slösa med vattnet från vår egen vattentäkt.

Risk för grundvattenbrist


Hudiksvalls kommun ligger inom de områden som SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning) konstaterat att grundvattennivåerna är mycket lägre än normalt. Det finns stor risk att läget försämras så att det på flera håll kan uppstå vattenbrist om vi inte får mycket nederbörd som kan fylla upp magasinen i marken igen. 

Det är därför viktigt att du redan nu tänker lite extra på hur mycket vatten du använder. Det gäller framförallt dig som har egen brunn.

– Läget just nu är bekymmersamt. Vi vet att det redan idag finns många privata brunnsägare som börjat få problem. För den kommunala vattenförsörjningen är läget stabilt. Vi har börjat planera för hur vi kan hantera situationen om läget skulle förvärras framöver, säger Bengt Friberg kommunchef i Hudiksvall.

Tillbaka