VALBEREDNINGEN

2017-04-25 11:01:43

Att arbeta för hela föreningen innebär att Du tar ansvar för beslut mellan stämmorna . Valberedningen efterlyser u kandidater till styrelsen!

Medlemmar som vill nominera förslag till styrelseledamöter inför kommande årsstämma ska lämna dessa till valberedningen senast 2017-06-01".

Kontakt kan tas med Ove Nygren, 070-3242186   Carina Ravnsborg, 070-6025356   Lennart Sundberg, 070-2734450   Jorma Saarela, 070-6488451

Tillbaka