Ny bank för LSF

2017-02-02 16:24:32

Fr o m idag, 2017-02-02, har Samfälligheten bytt bank till Hälsinglands Sparbank.
 För inbetalningar till föreningen gäller i fortsättningen bankgironummer
5879-5873.
 
Styrelsen har utvärderat och funnit att Hälsinglands  Sparbank ger oss ett mycket bra och förmånligt lån samt andra tjänster som mycket väl stod sig i en jämförelse med två andra banker.
 
Det goda ränteläget gör att vår kalkyl för investeringarna håller sträck och ger oss utrymme till att göra investeringar i bl.a vattenverket.. 
Tillbaka