Sopor

2016-10-07 09:44:00

VIKTIG information
Det är ibland snabbt handlande som gäller hos Tekniska förvaltningen . I  dag fredag 7/10 på f.m fanns ingen sopcontainer på Kråknäsparkeringen ; MEN nu kl 1900 finns det en container för hushållssopor  samt sedvanliga containers för papper tidningar och glas igloos för glas
 
Vi återkommer med information om fortsättningen med vår hantering av sopor inom samfälligheten samt den sk. miljöstationen kommande vår/ sommar .
 
 
Styrelsen 
 
Tillbaka