Sommar 2016

2016-09-03 14:55:00

Styrelsen summerar i punktform sommaren 2016
  • Vi har två nya vattenhål men behöver borra efter ytterligare friskt vatten för att klara era behov 
  • Styrelsen och medlemmar har träffats vid Martas Stuga många bra förslag om hur vi kan utveckla samfälligheten
  • Avfallshanteringen kommer att förändras så att enskilda soptunnor försvinner fr o m denna höst . Gemensam container i vinter på Kråknäsparkeringen och fyra ytterligare platser under sommaren 2017. Avfallstaxa hamnar som ny kostnadspost i samband med debitering av föreningens övriga avgifter.
  • Pelles Entreprenad slutför och lagar stigar och vägar under våren 2017
  • Fiberutbyggnaden slutförs 2017 anmäl er innan jul om du vill få det goda priset 9995 kr / fiberanslutning
  • Båthamnen har bevakats , inget stulits , motorer som stals i Dagösviken hittades i Enköping
  • Butiken drivs även 2017 av Mikael Pettersson
  • All snöröjning ska anmälas av Anders Bystedt vår tillsynsman.  Vi har utlovat att Långvinds Bruk ska slippa fler kontakter och telefonsamtal
  • Våren 2017 genomför vi arbetsdagar vid stränderna och våra "hus" dass och omklädningshytter
  • Glom inte att tömma ditt vattensystem om du inte är här under höst/vinter http://langvind.se/uploads/K2015.pdf 
Tack till alla som arbetat för föreningens bästa! 
 
 
Tillbaka