Årsstämma 20080720

2008-07-16 17:50:39

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
Kvarstående i ett år i styrelsen:

Sven Sjöberg
Lennart Sundberg
Dagmar Thullberg


Fyllnadsval ett år

Christina Wall


Ordförande på ett år

Torbjörn Englund


Nyval på två år i styrelsen

Britta Englund
Torbjörn Englund
Bo Sjöberg


Ersättare på ett år
Omval

Lena Eriksson
Rolf Eriksson
Margareta Holmgren


Ersättare på ett år
Nyval

Ingvar Balkefors
Per Eriksson


Revisorer på ett år
Omval

Helene Kjällman

Nyval

Björn Bergström


Revisorssuppleanter
Omval

Marcella Arosenius
Annette BjörkmanKurt Jansson
Tillbaka