Vattenprov juli 2016

2016-07-20 10:44:07

Svar på prover finns i bifogat dokument. Inga större förändringar sedan vi analyserade vattenprov föregående år. Nytt prov i slutet av sommarsäsongen.
Tillbaka