FIBER

2016-06-29 09:35:44

Flera medlemmar frågar om anslutning av fiber detta är dagsinformationen!

Fiberstaden i Hudiksvall och Långvinds samfällighet samarbetar för att förse området med fiber

Fibernätet ger er möjligheter till modern kommunikation för datorer, tv och telefoni samt övrigt som är fiberbundet

Ett mycket bra pris 9995 kr inklusive moms för dig som privatperson, erbjuds medlemmarna i samfälligheten, priset gäller under tiden vi har entreprenörer på plats i området.

 

Genom Pelles Entreprenad förlägger föreningen fiber i sk ducter till tomtgräns och du svarar för ingrävning till huset enl. instruktioner från Fiberstaden.

Se grävinstruktioner på www.fiberstaden.se/anslut/Langvinddär finns även avtalet!

 

Grävningarna kommer att ske i olika etapper. Föreningen gräver nu på Byhedsstigen och fortsätter i höst på Ljungstigen, Lummerstigen och Svenviksvägen

 

Anslutningarna kommer att slutföras genom Fiberstadens entreprenör under hösten 2016 och våren 2017.

När din anslutning är klar kommer de att lämna dig en klarrapport och du kan då välja leverantörer därefter

 

Tag kontakt och skriv ett avtal om leveransen med Fiberstaden omgående.

 

Utredning om anslutning till Korsholmen pågår . Fler intressenter ökar takten!!

 

Anders Kjällman ordf

 

www.fiberstaden.se

Tillbaka