VIntervattenprojektet etapp 2

2016-05-26 13:41:44

Besiktat o delvis klart!
Under torsdagen har Föreningen och en oberoende besiktningsman besiktat etapp 2 av projektet. Det mesta är utfört enligt beställningen och ett slutprotokoll kommer att skrivas. Betr. stigen mellan Renlav o Fornstigarna har vi enats med Enrtreprenören om en återställning så att "grönska kan slå rot " i fyllnadmassa o jord på höger sida sett från Renlavstigen.
 
Styrelsen 
Tillbaka