Årsstämma 2016

2016-03-17 18:33:00

Föreningen kallar till Årsstämma den 24 juli 2016 kl 1400. enl senare kallelse.
 Årsstämman i Långvinds Samfällighet är det högsta beslutande organet i föreningen. Medlemmarna kan genom motioner påverka vår förening. För att dessa ska kunna beredas och presenteras av styrelsen innan stämman ska motioner vara styrelsen tillhanda uner maj månad.
 
Skicka era förslag i mail till Ordf, A.Kjellman@telia.com eller i vanlig post till Anders Kjällman Götgatan 1 , 753 15 UPPSALA
 
 
Tillbaka