Delrapport vatten / grävningar

2015-12-14 16:53:00

Efter att ha promenerat ned för Renlav- och Forstingarna, under helgen, tror jag mig kunna utlova att Pelles Entreprenad klarar att slutföra gräv o återfyllnad innan julhelgen. Det kommer att återstå sk återställningsarbete men det får anstå till våren. BRA jobbat av Entreprenören! Kvar är all planera för Fiber till Byheds-, Lummer- och Ljungstigarna samt Svensviksvägen och Korsholmen . Detta sker efter jul i samråd med Firberstaden i Hudiksvall Vid vattenverket kvarstår ett mindre elarbete innan det nya vattenhålet kan tas i bruk. Norrbys Rör hoppas att detta kan ske innan jul. Därefter kommer ledningarna att renspolas och ny vattenkälla kopplas in. Isen lägger sig på Byhedssjön men snön lyser med sin frånvaro. Dock lyser en fin gran på vår tavla. Tillsammans med granens ljus önskar jag å styrelsens vägnar alla en riktigt God Jul och Gott nytt 2o16! Anders Kjällman Ordf
Tillbaka