Åtgärder i båthamnen

2015-09-01 18:16:22

Styrelsen har i samråd med båtägare enats om ett antal förslag som nu ska kostnadsberäknas och vi kommer att i mail informera er om åtgärderna då vi inte vill underlätta ytterligare för våra tjuvar. Vi ser fram mot en vacker höst och hoppas att vi kan få ha våra saker i fred kommande båtsäsong.
Tillbaka