Årstämma o ny styrelse samt protokoll

2015-07-19 20:49:00

Årets stämma samlade 86 delägare och stämman klarades av på tre timmar Här finner du protokollet från årets stämma
  • Protokollet
  • Följande huvudsakliga beslut klubbades:
  • Fortsatt vintervattenutbyggnad  till etapp 1 enligt förslag fr styrelsen. Möjlighet att låna ytterligare 3 miljoner för att förse alla med fiber och genomföra återställningsabeten.
  • Viss höjning av avgiften för att täcka underskott främst i vattenverket
  • Likvärdig avgift för vintervattenanslutna inom båda etapperna
  • Godkännande av projektering av ombygggnation av Snäckenvägen med slutgiltigt beslut nästa årsstämma
  • Ny Ordförande Anders Kjällman , ny vice ordförande Anders Björkman , Tre nya suppleanter Lisa Holst , Fredrik Rosen och Andreas Waldhauser   i övrigt omval till styrelse och kvarstående efter val förra året

Hör gärna av er med frågor och synpunkter . Vi ska uppdatera adress och telefonlistorna under denna vecka
 
 
Tillbaka