Lägesrapport

2015-03-15 15:12:13

Nya vattenledningar - snart klart med grävningsarbeten i etapp 1
Grävaren tar ett djupt tag i Ejderstigens steniga sydsluttning och nu är den nästan framme.
 Oj vilken effektivitet det har arbetats med. Ejderstigen är den sista stigen i  etapp 1 och ledningen och kopplingar är nog klara om två tre dagar . Det återstår städning märkning mm
 
Efter detta arbete kvarstår inkoppling av  eventuellt vintervatten till respektive fastighet och grävning för fiber hos de som anmält detta. Dessa arbeten bekostas av varje fastighetsägare ( Rot avddrag möjligt för arbetet)
 
Föreningen har samtalat med Fiberstaden om att samordna detta  . Vår gräv entreprenör kommer att erbjuda ett pris / m för att få ned fiberkabeln fr koppling i gatan in till "lådan i huset" .
Ett mail kommer  till de som anmält intresse
 
Föreningen försöker samordna hjälp med utlämning av nycklar mm till Sörens El som är entreprenör för fiberkanalisation in i respektive hus
 
Arbetsgruppen / Anders Kjällman 
Tillbaka