Vattenläcka och bevattningsförbud

2014-07-29 17:29:01

Bosse och Svante har lokaliserat en större läcka på vattenledningsnätet och läckan bedöms vara åtgärdad inom ett par dagar. Tillsvidare är det bevattningsförbud inom området. Styrelsen
Tillbaka