Dom gällande överklagande av lantmäteriförrättningen

2014-05-08 12:03:00

Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet av lantmäteriförrättningen gällande vintervatten inom GA2. Domslutet kan överklagas senast den 30 maj. Domslutet finns under Föreningen/Vintervatten. Styrelsen
Tillbaka