Sommarvattnet avstängt

2013-10-08 16:41:36

Sommarvattensystemet är avstängt och ledningarna blåsta. Glöm inte att stänga ventilen vid tomtgräns, detta för att inte försvåra påsläpp och vattenskador på fastigheten
Tillbaka