Överklagande av förrättningen

2013-09-05 18:51:00

Överklagandet av förrättningsbeslutet avseende vintervattenledningar inom GA2 har nu inkommit till Mark- och Miljödomstolen. Under fliken Föreningen/Vintervatten redovisas inlagan. Styrelsen
Tillbaka