Vattenproblem

2008-06-09 11:16:05

Bevattningsförbud gräsmattor !!
Vårat vattenverk klarar ej av att en del låter sina vattenspridare gå timme efter timme över sina gräsmattor.
Detta har alltid varit förbjudet, efterlev dessa bestämmelser så räcker vårat vatten till det är avsett.
Endast till hushållsvatten.

Eric och Bo
Tillbaka