Överklagande av lantmäteriförrättningen

2013-07-16 11:56:09

Jorma Saarela, Ann-Christin Vestlin, Agneta Nordin, Leif Hellström, Ulla och Björn Bergström, Gunilla Tjäder och Lena Eriksson har den 13 juli 2013 till Mark- och Miljödomstolen överklagat lantmäteriets beslut om omprövning av Långvind GA2 (vintervattenledningar mm). Klagandena yrkar att Mark-och miljödomstolen i första hand, med undanröjande av lantmäteriets beslut, lämnar ansökan om omförrättning för ombyggnad av befintligt sommarvattennät till ett nytt vintervattennät utan bifall. I andra hand yrkar klagandena att deras fastigheter inte åsätts något, eller ett lägre andelstal i rustningslängden för nybyggnad av ledningarna. Överklagandet i sin helhet finns att läsa på hemsidan under fliken Föreningen/Vintervatten. Styrelsen
Tillbaka