Dialog med styrelsen den 14 juli

2013-07-14 12:38:25

Ett tjugotal personer kom till klubbstugan för att träffa styrelsen. Förslag och frågor som diskuterades var bla: • Organisera frivilligarbetet bättre och planera fler städdagar • Aktivera systemet med stigombud, gör mail-listor per stig • Tillsätt en tillsyningsman • Gör en informationspolicy för hemsidans Gästbok • Budgeten för vintervattenledningar och hänsyn till ny teknik och miljö • Återställning vid Renlavsstigen efter avverkningen • Renovering av tennisplanket • Stenar vid Snäcken för att hindra parkering längs vägen • Farthinder på Snäckenvägen monteras troligen under nästa vecka Initiativet med en dialog med styrelsen upplevdes av de deltagande som positivt och styrelsen planerar att även kommande år hålla en dialog före föreningens årsstämma. Torbjörn Englund Ordförande
Tillbaka