Lantmäteriets förrättningsbeslut

2013-06-23 18:14:00

På hemsidan under fliken Föreningen/Vintervatten finns lantmätarens beslut med tillhörande andelstalslängd. Beslutet och andelstalslängden finns också uppsatt på anslagstavlan vid Sommarbutiken. Styrelsen
Tillbaka