Debiteringslängd ga:2

2013-06-20 12:16:57

Ett exemplar av den debiteringslängd som lantmätaren presenterade på förrättningsmötet den 17 juni finns uppsatt på anslagstavlan i vår sommarbutik. En kopia finns också utlagd på denna hemsida under Föreningen - Vintervatten. V g kontrollera era andelstal och meddela kassören Sven Sjöberg (e-post: svenbirgitta@telia.com) om ni vill göra en ändring. Styrelsen
Tillbaka