Fullmakt vid lantmäteriförrättning

2013-06-10 08:10:14

Flera personer har frågat varför man behöver fullmakt vid förrättningssammanträdet. Enligt lantmätaren är det ingen omröstning som kommer att ske utan det är så om man vill framföra något yrkande krävs att man är sakägare eller har fullmakt. Torbjörn Englund Ordförande Långvinds samfällighetsförening
Tillbaka