Lantmäteriförrättning

2013-05-31 15:49:41

Samtliga fastighetsägarna inom GA2 kommer att kallas via post till förrättningssammanträde den 17 juni 2013. På hemsidan under fliken Vintervatten kan du redan nu läsa kallelsen. Torbjörn Englund Ordförande Långvinds samfällighetsförening
Tillbaka