Skogsavverkning

2013-05-24 16:02:27

Avverkningen är slutförd. Det återstår fortfarande virke att köra fram bakom Fornstigen.Skogsrester som ligger kvar på marken är det fritt fram att ta reda på. Riset jobbar styrelsen med ett förslag att köra bort med bil. Gäller ris som dragits fram till vägkant. Detta gäller bara etapp 1. Mer information om detta kommer i Långvindsbrevet 2. Det går även att att sprida riset på allmänningen mellan stigarna. Skapa inga högar. Undvik att lägga på vandringsstigar. Anders Björkman, skogsansvarig
Tillbaka