Förrättningssammanträde

2013-05-23 14:05:00

Med anledning av den pågående omförrättningen kommer samtliga fastighetsägare inom ga:2 att under kommande vecka få en kallelse från lantmätaren till ett förrättningssammanträde måndagen den 17 juni kl 09.30 i Kolhuset på Långvinds Bruk. Obs! Ni som ännu inte svarat på lantmätarens tidigare utskickade enkät ombeds att skicka in ert svar omgående. Sven Sjöberg
Tillbaka