Sommarvattnet

2013-05-05 18:12:16

Sommarvattnet är nu påsläppt. Det har varit stora problem med läckor och fastighetsägare som inte följt instuktionerna ang avstängning av de egna ventilerna.
Tillbaka