Sommarvattnet

2013-05-03 21:09:38

Problem med läckage. "Förbrukningen" ligger på ca 400 liter/min. Lokalisering pågår, avbruten för natten för att fylla upp bassängen. sökandet fortsätter Lördag morgon.
Tillbaka