Information om förrättning av GA2 och GA4

2013-03-08 16:33:23

I enlighet med stämmans beslut 2012 har lantmäteriet påbörjat processen med omförrättning av GA2 och GA4 för att möjliggöra förläggning av huvudvattenledningar mm på frostfritt djup. Under fliken Föreningen/Vintervatten/ på hemsidan hittar du information hur processen går till. Har du frågor kring detta kan du vända dej till föreningens ordförande Torbjörn Englund. Mer information om processen kommer att fortlöpande publiceras på hemsidan.
Tillbaka