Renhållning

2008-04-20 21:20:41

Hämtning av hushållssopor
Måndagen den 14 april började hämtning av hushållssopor vid tomtgräns. Hämtning kommer att ske måndag i jämn vecka t.o.m. vecka 42. Den 13 oktober är således sista dag.


Björn Bergström
Tillbaka