Valberedningens förslag

2012-07-15 13:06:50

Förslag till styrelse, styrelseordförande jämte suppleanter inom Långvinds samfällighetsförening för 2012/2013.
Kvarstående i styrelsen i 1 år:
Lennart Sundberg, Ejderstigen 22
Sven Sjöberg, Svanstigen 19
Margaretha Holmgren, Fornstigen 31
 
Omval på 2 år i styrelsen:
Torbjörn Englund, Tjäderstigen 13
Britta Englund, Svensviksvägen 8
Bo Sjöberg, Svensviksvägen 3
Elisabeth Bystedt, Tärnstigen 8
 
Ordförande på 1 år:
Torbjörn Englund, Tjäderstigen 13
 
Ersättare på 1 år:
Anders Björkman, Byhedsstigen 15
Per Eriksson, Öringstigen 3
Anders Kjällman, Rävstigen 10
Tord Karlsson, Strandstigen 5
Elisabeth Linnersand, Ejderstigen 10
 
Förslag till revisorer jämte suppleanter:
Marcela Arosenius, Fornstigen 27
Peter Grönström, Tjäderstigen 5
 
Revisorssuppleanter:
Dagmar Thullberg, Strandstigen
Jonas Bodström, Renlavsstigen
 
Valberedning till förfogande 2012/2013
Ove Nygren, Tjäderstigen 7
Kersti Dennemo Karjel, Tjäderstigen 18
Carina Ravnsborg, Orrstigen 16
 
 
Tillbaka