Kallelse till årsmöte i Dragösvikens båtklubb 2012

2012-05-31 09:44:27

Årsmötet hålls söndagen den 24 juni kl 10.00 vid grillplatsen i Dragösviken. Ärenden enligt stadgarna. Dagordning delas ut vid mötet. Välkomna! Hans Westelius
Tillbaka