Klander av stämmobeslut

2012-04-23 15:54:00

Under hösten och våren har mark- och miljödomstolen behandlat två klander mot föreningens stämmobeslut angående vattenledningar och fondavsättning. Det ena målet är avslutat då överklagandetiden hade passerats. Det andra målet pågår och en muntlig förberedelse kommer att hållas den 14 maj. Under fliken Långvindsbrevet kan du läsa mer om målen. Jag har anonymiserat inlagorna. Min personliga bedömning efter att ha konsulterat juridisk och lantmäteriteknisk expertis att klandret kommer att avslås. Torbjörn Englund Ordförande
Tillbaka