Sommarvatten vecka 18

2008-04-18 08:34:11

Måndagen den 28/4 börjar vi släppa på vattnet till våra kranar.
Detta tar 2-3 dagar innan alla stigar får sitt vatten.
Reservaration för läckor som kan uppstå.

Information angående påsläpp sommarvatten finns under vänsterfliken "Infrastruktur", klicka vidare på "Vatten".

För den som har både eget brunnsvatten och sommarvatten, är det nödvändigt att hålla dessa två vattensystem helt åtskilda. Det är alltså förbjudet att koppla in sommarvatten i samma ledningssystem som man har eget brunnsvatten i.

2008-04-18 Erik Markgren
Tillbaka