Skogsavverkning

2012-03-18 21:03:04

Vinterns planerade skogsavverkning/gallring skjuts fram något år med anledning av stormfällningen under julhelgen. Det är i dagsläget stopp på all avverkning av ”stående skog” i vårt område. Alla tillgängliga avverkningsresurser används för att ta hand om den stormfällda skogen. Det som kommer att ske i Långvind under vårvintern är att vi skall ta hand om den stormfällda skog som finns inom fritidsområdet. Det finns ett förslag från Länsstyrelsen om att området närmast Dragöspunsarna skall bli naturreservat därför får vi inte röra skogen där i dagsläget. Mer information kommer i kommande Långvindsbrev.
Tillbaka