Viktigt meddelande till medlemmar i Dragösvikens Båtklubb

2012-03-18 20:51:00

Effekterna av förra höstens kombination av högvatten och stormar kan man nu tydligt se. Många av bryggorna ligger på landbacken mer eller mindre sönderbrutna. Det kommer att gå åt mycket grus och många mantimmar att återställa gångvägen ut till bryggplatserna och grillplatsen. Planerad arbetsdag är lördagen den 9 juni. Därför måste alla som äger bryggor, som har slitit sig, se till att dessa är bortforslade och bryggplatsen uppstädad senast den 3 juni. I de fall det inte har skett enligt ovan kommer vi att debitera bryggägaren kostnaden. Vi vädjar till alla att även ställa upp på arbetsdagen den 9 juni för att återställa båthamnen till en prydlig och trevlig samlingspunkt.

Vintern har tillsynes släppt sitt grepp och våren närmar sig med stormsteg och därmed också en efterlängtad båtsäsong. Effekterna av förra höstens kombination av högvatten och stormar kan man nu tydligt se. Många av bryggorna ligger på landbacken mer eller mindre sönderbrutna. Det kommer att gå åt mycket grus och många mantimmar att återställa gångvägen ut till bryggplatserna och grillplatsen.

Planerad arbetsdag är lördagen den 9 juni. Därför måste alla som äger bryggor, som har slitit sig, se till att dessa är bortforslade och bryggplatsen uppstädad senast den 3 juni. I de fall det inte har skett enligt ovan kommer vi att debitera bryggägaren kostnaden. Vi vädjar till alla att även ställa upp på arbetsdagen den 9 juni för att återställa båthamnen till en prydlig och trevlig samlingspunkt.

Ni som har för avsikt att bygga nya bryggor ska kontakta någon av hamnfogdarna, Jan Hamberg eller Thomas Löfstedt, för att säkerställa att en ny storm inte ställer till med samma omfattande skador.

Har ni frågor är ni välkommen att kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning

Hans Westelius 070-576 49 82, hans.westelius@svenskfast.se

Tillbaka