Vattenavstängning

2008-03-31 09:29:55

Tisdag den 22/4 - till onsdag eftermiddag den 23/4,kommer vattnet att vara avstängt.
Den årliga rep. och underhåll av föreningens vattenverk kommer då att utföras.

Detta är en nödvändig åtgärd för att behålla den fina kvaliten på vårt vatten.
PS" Glöm ej att "bunkra" upp vatten i reserv.

Påsläpp till "sommarledningarna" beräknas ske under vecka 18, förutsättning att kylan har släppt sitt grepp.
Eric M
Tillbaka