Sommarvattnet stängs 16/10

2011-08-15 13:32:14

Sommarvattnet stängs eftermiddagen den 16/10
Blåsning av ledningarna startar 17/10 på morgonen, och fortsätter tills alla sommarvattenledningarna är tomma, planerat är att vara klara den 19/10
OBS  Ni som har egen brunn och inte har den korrekt kopplad ombesörjer detta snarast.
Kommer vattn ut på nätet är ni ansvariga för de kostnader som kan uppstå.
(Vatten försörjningen faller under livsmedellagen)
Före påsläpp till sommaren kommer alla ej korekt kopplade fastigheter att kopplas bort från nätet.
För frågor eller råd, kontakta Bo Sjöberg. 0650-82057 Mail bosjoberg39@telia.com.
 
Tillbaka