Valberedningens förslag

2011-07-08 16:04:54

Valberedningen föreslår stämman följande personer till styrelsen och till revisorer i Långvinds samfällighetsförening.

Kvarstående i styrelsen i 1 år:
Torbjörn Englund, Britta Englund och Bo Sjöberg

Omval på 2 år i styrelsen:
Sven Sjöberg, Lennart Sundberg och Margareta Holmgren

Ordförande på 1 år:
Torbjörn Englund

Nyval på 1 år i styrelsen:
Elisabet Bystedt (tidigare ersättare)

Ersättare på 1 år omval:
Anders Björkman, Per Eriksson, Tord Karlsson och Anders Kjellman

Ersättare på 1 år nyval:

Elisabeth Linnersand

 

Revisorer på 1 år, omval:
Björn Bergström och Marcela Arosenius

 

Revisorsuppleant på ett år, omval:
Dagmar Thullberg

Revisorsuppleant på ett år, omval:
Peter Grönström

Tillbaka